završni rad
Plaća u naravi

Marko Slunjski (2017)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za tehničku i gospodarsku logistiku