završni rad
Informiranost populacije o postupcima dijagnosticiranja za rano otkrivanje anomalija u trudnoći

Ivana Bura (2017)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za sestrinstvo