završni rad
Analiza poslovanja logističko-distribucijskog centra

Marija Zaplatić (2017)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za tehničku i gospodarsku logistiku