završni rad
Primjena Lean alata u postupcima poboljšavanja na primjeru logističkih procesa

Martina Sačarić (2017)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za tehničku i gospodarsku logistiku