završni rad
Informiranost stanovništva o šećernoj bolesti

Ana Pongrac (2017)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za sestrinstvo