završni rad
Uloga medicinske sestre u zdravstvenoj njezi operiranih ginekoloških pacijentica

Višnja Humek (2018)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za sestrinstvo