Rad nije dostupan
diplomski rad
Komparativni prikaz makroekonomskih učinaka liberalizacije trgovinskih tokova na gospodarstva odabranih zemalja EU i RH

Sandra Bel (2015)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za poslovnu ekonomiju