završni rad
Sestrinska skrb pacijenata sa karcinomom debelog crijeva

Ana Ivanešić (2018)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za sestrinstvo