Rad nije dostupan
diplomski rad
Motivacija zaposlenika malih poduzeća

Dijana Štampar (2015)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za poslovnu ekonomiju
Podaci o radu
NaslovMotivacija zaposlenika malih poduzeća
AutorDijana Štampar
Voditelj/MentorAnica Hunjet (mentor)
Sažetak rada
Diplomski rad pod nazivom Zadovoljstvo zaposlenika malih poduzeća sastoji se od dva dijela, prvi dio je teoretski, drugi dio odnosi se na istraživanje, te sažetak, uvod, zaključak, te popisi slika, tablica, grafikona i literature. Prvi dio sastoji se od tri poglavlja, a odnosi se na teoriju, definicije poduzeća, motivacije, zadovoljstva te prezentiranje različitih motivacijskih teorija koje se nalaze u stručnoj literaturi koja se koristila kod pisanja ovog diplomskog rada. Zaposlenici su važni jer pokreću poduzeće, imaju ideje, nude rješenja, postižu nevjerojatne rezultate, smanjuju troškove proizvodnje, a time i povećavaju, maksimaliziraju dobit. Menadžment ljudskih potencijala treba omogućiti da ljudi budu zadovoljni poslom, uvjetima rada, da budu motivirani za rad. Kvalitetan sustav motiviranja traži način da zadovolji potrebe i motivira svoje zaposlenike. Nije važno samo da se privuku pravi ljudi u poduzeće, već ih je potrebno i zadržati, te je potrebno primjenjvati djelotvorne strategije motivacije, koje će moći omogućiti da pojedinac radi posao kojim je zadovoljan te da razvija svoje vještine i kompetencije. Zadovoljstvo i motivacija zaposlenih ključna su za današnja poduzeća. U većini naših poduzeća ipak ne postoji kontinuirani sustav mjerenja zadovoljstva i motivacije zaposlenih. Drugi dio odnosi se na istraživanje, obradu podataka, prezentacija dobivenih rješenja i donošenje zaključka. Ispitan je utjecaj međuljudskih odnosa i radnih uvjeta na zadovoljstvo zaposlenika, utjecaj duljine staža u istom poduzeću na zadovoljstvo zaposlenika te promjene u vanjskoj okolini, posebice promjene u političkoj i ekonomskoj okolini koja utječe na zadovoljstvo zaposlenika. Rezultati su prikazani u tablicama i grafički, te tekstualno objašnjeni. Na samom kraju rada nalazi se zaključak provedenog istraživanja i obrade podataka.
Ključne riječipoduzeće menadžment motivacija zadovoljstvo zaposlenici okolina
Povjerenstvo za obranuPetar Kurečić (predsjednik povjerenstva)
Goran Kozina (član povjerenstva)
Anica Hunjet (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Sjever
Ustrojstvena jedinica niže razineSveučilišni centar Varaždin
Odjel za poslovnu ekonomiju
MjestoKoprivnica
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Organizacija i menadžment
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija; smjerovi: Turizam i Međunarodna trgovina
SmjerTurizam i Međunarodna trgovina
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra poslovne ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-04-24
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Master thesis named Employee satisfaction small businnes is consisted of two parts, first part is theoretical, second part is research, then conclusion, summaries and lists of pctures, tabels, charts and literature that was used in writing this thesis. First part is composed of three chapter and is completely theoretical. In this part are written definitions of businesses, motivation and satisfaction and are presented different motivation theories from literature that was used in writting this master thesis. Employees are imporatnt because they run company, have ideas, offer solution, achiveing incredible results, reduce production costs and increase, maximize profits. Human Resources Managmenet should allow people to be satisfied with the job, working conditions, to be motivated to work. A quality system to motivate seeks to met the needs and motivate their employees. It is not just to attract the right people in the company, but have be retained and need effective strategies applied by motivation, which will be able to enable the individual to do a job which satisfied and to develop their skills and competencies. Satisfaction and motivation of employees are cruciak for today's busineses. In most of our busineses however there is no continuous meansurament system and motivation of employees. Second part is focused on research, date processing, presentation and interpretation of calculated solutions and presentation of conclusions. It was tested how human resources and working condition, how length of employment in the same business and how changes in external environment, especially in political and economic environment affect on employee satisfaction. Results are presented in tables and charts with textual explanation. In end of thesis is the conclusion as a final thought of research and date processing.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)company management motivation satisfaction employee environment.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad nije dostupan
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:310195
PohranioJasna Kosić