Rad nije dostupan
diplomski rad
Analiza poslovanja Finese Consors d.o.o. uz smjernice strateškog razvoja

Jelena Mužek (2015)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za poslovnu ekonomiju