Rad nije dostupan
završni rad
Istraživanje tržišta

Marin Kovačić (2014)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za tehničku i gospodarsku logistiku
Podaci o radu
NaslovIstraživanje tržišta
AutorMarin Kovačić
Voditelj/MentorTomislava Majić (mentor)
Sažetak rada
Suvremeno tržište karakterizira kompleksnost, turbulentnost i porast neizvjesnosti izazvan čestim pojavama inovacija u svim segmentima poslovanja. Tvrtke su primorane neprekidno prikupljati informacije o svom unutrašnjem okruženju (o svojim snagama i slabostima), ali prije svega o svojem vanjskom okruženju (potrošačima, konkurentima, partnerima, državi i njenoj ekonomskoj politici). Značaj koji informacije imaju za jednu tvrtku, bez obzira na njezinu veličinu i djelatnost kojom se bavi, ogroman je. Bez kvalitetnih informacija nema ni kvalitetnih poslovnih odluka. Istraživanje tržišta osnovni je oblik aktivnosti koji pomaže poduzeću da stekne informacije o potrošačima i nepotrošačima, konkurenciji i distribucijskim kanalima, što služi kao osnova za uočavanje potreba i mogućnosti prodavanja na tržištu, za identifikaciju poslovnih problema, te kao kontrola poslovanja. Glavna svrha je da se smanji nesigurnost i neizvjesnost u poslovnom odlučivanju. Ispitivanje se može obaviti pomoću nekoliko osnovnih načina komuniciranja s ispitanicima, a to su: osobno ispitivanje, ispitivanje putem telefona, ispitivanje putem pošte,ispitivanje putem računala i psihološko ispitivanje Ovisno o najzstupljenijim metodama istraživanja tržišta razvrstavaju se i izvori prikupljanja podataka. U literaturi postoje različite podjele s obzirom na vrste istraživanja te je teško naći podjelu koja bi u potpunosti zadovoljavala jer svaka od njih ima svoju logiku. U ovom radu istraživanje tržišta podjeljeno je na tri vrste prema ciljevima na koje je usmjereno: izviđajna (eksplorativna), opisna (deskriptivna) i uzročna (kauzalna) istraživana. U primjeru tvrtke Telecomm d.o.o. napravljeno je istraživanje tržišta nekretninama u Varaždinu i okolici.
Ključne riječiistraživanje tržište ispitivanje
Povjerenstvo za obranuGoran Kozina
Tomislava Majić
Anica Hunjet
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Sjever
Ustrojstvena jedinica niže razineSveučilišni centar Varaždin
Odjel za tehničku i gospodarsku logistiku
MjestoKoprivnica
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Opća ekonomija
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaTehnička i gospodarska logistika
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka tehničke i gospodarske logistike
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc. ing. logist.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2014-10-28
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The modern market is characterized by complexity , turbulence and increase the uncertainty caused by frequent occurrences of innovation in all business segments. Companies are forced to constantly collect information about its internal environment (on their strengths and weaknesses) , but above all on its external environment (customers, competitors, partners, the state and its economic policy). The importance of information have for a company, regardless of its size or activity engaged in, it's huge. Without quality information, there is no good business decisions. Market research is the main form of activity that is helping the company to obtain information about consumers and unconsumers, competition and distribution channels, which serves as the basis for the identification of needs and possibilities of selling in the market to identify business problems , as well as control operations. The main purpose is to reduce uncertainty and uncertainty in business decision making. Testing can be done using a few basic ways to communicate with respondents, namely: personal trial, trial by phone, by mail testing, testing via the computer and psychological testing. Depending on predominant market research classified the sources of data collection. In the literature there are different divisions with respect to the types of research, and it is difficult to find a partition that would fully satisfy because each of them has its own logic. In this paper, market research is divided into three types according to the objectives targeted by: Investigative (exploratory), descriptive (descriptive) and causal (causal) was investigated. In the case of companies Telecomm Ltd. research was undertaken into the real estate market in Varazdin and the surrounding area.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)research market testing
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad nije dostupan
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:647583
PohranioJasna Kosić