Rad nije dostupan
završni rad
Strukturna kompetentnost

Nikolina Bednjanić (2015)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za tehničku i gospodarsku logistiku
Podaci o radu
NaslovStrukturna kompetentnost
AutorNikolina Bednjanić
Voditelj/MentorKrešimir Buntak (mentor)
Sažetak rada
Još u davnoj prošlosti spominjao se pojam kompetentnosti, koji je kroz godine pa sve do danas dobivao različite definicije. Koncept kompetentnosti najčešće se vezao uz ljudske resurse, ali u novije vrijeme sve se češće spominje pojam organizacijske kompetentnosti. Ključ za dokazivanje organizacijske kompetentnosti je primjena opće teorije sustava, prema kojoj je Boulding podijelio sustave na devet razina. Kompetentnost predstavlja značajnu ulogu u kvaliteti i sustavu kvalitetnog upravljanja. Organizacijska kompetentnost u uskoj je povezanosti s intelektualnim kapitalom. Kako bi organizacija održala konkurentsku prednost na tržištu, važno je da upravlja znanjem. Ono što neko poduzeće zna, način na koji to svoje znanje koristi i brzina kojom može usvojiti nova znanja, jedino je što poduzeću danas daje trajno obranjivu konkurentnu prednost. Svijet u kojem živimo je zapravo i svijet organizacija i čini veoma važnu ulogu u životu suvremenog čovjeka. Organizacija predstavlja udruživanje ljudi s različitim komplementarnim pojedinačnim ciljevima, koji znaju najbolje te ciljeve ostvariti zajedno. Svrha organizacije je da se ostvare zadani ciljevi. Što je organizacija veća, to su i ciljevi organizacije veći i složeniji. Organizacija se često poistovjećuje s organizacijskom strukturom. Međutim, organizacija je širi i veći pojam od organizacijske strukture, a sama struktura predstavlja najvažniji element organizacije. Organizacijska struktura podložna je promjenama i mijenja se ovisno o promjenama u organizaciji koje su svakodnevne. Ukoliko organizacija posluje u nestabilnoj okolini, ona će biti podložnija promjenama. Struktura organizacije, kao i njezini elementi mijenjaju se pod utjecajem čimbenika organizacije. Čimbenici organizacije, koji se dijele na unutarnje i vanjske, utječu na izbor organizacijske strukture. Dok su unutarnji čimbenici pod kontrolom organizacije, na vanjske čimbenike organizacija ne može djelovati, već im se mora prilagođavati. Nijedan od čimbenika ne djeluje zasebno, već oni djeluju zajednički. Nemoguće je ocjeniti intenzitet utjecaja čimbenika na organizaciju. Oblikovanje organizacijske strukture mora biti usklađeno s onim čimbenicima koji su najvažniji baš za tu organizacijsku strukturu. Strukturna kompetentnost će biti to veća, što će biti bolji izbor organizacijske strukture. Postoje različite metode za provođenje analize u postojećoj organizaciji. Riječ je o postupcima na temelju kojih se donosi ocjena o bonitetu organizacije, to jest o njezinoj efikasnosti. Ukoliko je postojeća organizacija dobra, na temelju analiza možemo saznati kako organizaciju učiniti još efikasnijom. U provedbi postupka analize postojeće organizacije postoje opće i posebne metode analize. Navedene metode daju ocjenu o efikasnosti postojeće organizacije, koje su preduvjet za uspješno daljnje upravljanje organizacijskom strukturom, a time i samom organizacijom.
Ključne riječikompetentnost organizacijska kompetentnost intelektualni kapital organizacija unutarnji i vanjski čimbenici organizacije metode ocjena boniteta postojeće organizacije
Povjerenstvo za obranuŽivko Kondić
Krešimir Buntak
Ivana Drožđek
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Sjever
Ustrojstvena jedinica niže razineSveučilišni centar Varaždin
Odjel za tehničku i gospodarsku logistiku
MjestoKoprivnica
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaTEHNIČKE ZNANOSTI
Temeljne tehničke znanosti
Organizacija rada i proizvodnje
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaTehnička i gospodarska logistika
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka tehničke i gospodarske logistike
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc. ing. logist.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-07-15
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The notion of competence is present since ancient history and has been given different definitions over the years. The concept of competence was mostly connected with human resources, but nowadays the notion of organizational competence is more often mentioned. The key to proving organizational competence is applying Boulding’s General systems theory, which divides systems into nine levels. Competence has an important role in quality and a quality management system. Organizational competence is closely connented with intellectual capital. In order for an organization to maintain a competitive advantage in the market, it is crucial that it manages knowledge. The knowledge that a certain company has, the way in which it uses that knowledge and the speed in which it can acquire new knowledge are the only things that today provide a company with a permanently defensible competitive advantage. The world which we live in is actually the world of organizations and it has a very important role in the life of a contemporary man. An organization represents joining together people with different complementary individual goals, who know the best ways of achieving those goals together. The purpose of an organization is to achieve given goals. The goals of an organization expand and become more complex with the expansion of the organization. Organization is often equated with organizational structure. However, organization is a wider and bigger term than an organizational structure, and structure alone is the most important element of an organization. The organizational structure is prone to changes and it depends on the changes in an organization, which happen everyday. If an organization operates in an unstable environment, it will be more liable to changes. The structure of an organization, as well as its elements, change under the influence of organizational factors. Organizational factors, which are divided into internal and external ones, affect the choice of organizational structure. While inner factors are under control of an organization, the organization can not influence external factors, it has to adapt to them. None of the factors works individually, they all function together. It is impossible to evaluate the intensity of their influence on an organization. The shaping of organizational structure has to be in sync with those factors that are the most important to that precise organizational structure. Structural competence will be larger, if the selection of organizational structure is better. There are various methods of conducting an analysis in an existing organization. Based on those methods it is possible to assess bonity of the organization, i.e. its efficiency. If an existing organization is good, applying those analyses we can come up with the ways to improve it. There are general and specific methods of analysing an existing organization. The listed methods rate the efficiency of an existing organization and are a precondition of a successful management of organizational structure, and therefore the organization itself.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)competence organizational competence intelectual capital organization internal and external organizational factors methods of assessing the bonity of an existing organization
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad nije dostupan
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:736984
PohranioJasna Kosić