završni rad
Proračun armiranobetonskog potpornog zida prema Eurokodu 7

Marijan Trepšić (2015)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za graditeljstvo