diplomski rad
Percepcija javnosti o položaju i pravima zatvorenika u RH

Nataša Veić (2016)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za komunikologiju i odnose s javnošću
Podaci o radu
NaslovPercepcija javnosti o položaju i pravima zatvorenika u RH
AutorNataša Veić
Voditelj/MentorLjubica Bakić-Tomić (mentor)
Sažetak rada
Oduzimanje prava na slobodu i kretanje čini osnovu kazne zatvora i ona ne smije biti podloga za kršenje drugih ljudskih prava zatvorenika. Svrha kažnjavanja mora se ostvariti izvršenjem kazne. Važnu ulogu u rehabilitaciji zatvorenika i njihovom uspješnom uključivanju u zajednicu po povratku sa izdržavanja kazne zatvora ima odnos zaposlenika zatvorskog sustava, odnosno kaznionica i zatvora te društva u cjelini za vrijeme njihovog izdržavanja kazne zatvora. Kako mnoga važna pitanja u Republici Hrvatskoj ovise o percepciji javnosti, tako su i pitanja o pravima i položaju zatvorenika sve prisutnija u medijima i podložnija ocjenjivanju njihovih javnosti. Cilj je ovog istraživanja utvrditi percepciju hrvatske javnosti o položaju i pravima zatvorenika koji izdržavaju kaznu zatvora u nekoj od kaznionica, te usporediti međunarodne standarde sa zakonskim aktima koji reguliraju pravila u zatvorskom sustavu Republike Hrvatske. Istraživanje je provedeno izradom on-line ankete dobrovoljnog tipa. Za potrebe istraživanja izrađen je autorski anketni upitnik, a koji je postavljen na stranicu Facebook društvene mreže. U roku od pet dana anketni upitnik je ispunilo 137 osoba, od čega tri osobe nisu stanovnici Republike Hrvatske, čime nisu zadovoljile osnovni kriterij sudjelovanja u daljnjem istraživanju. Dakle, u rezultatima istraživanja obrađeni su odgovori 134 ispitanika. Dobiveni rezultati ukazuju da anketirani korisnici društvene mreže Facebook nisu upoznati sa svrhom izvršavanja kazne zatvora ni pravima koja im jamče Ustav Republike Hrvatske, Zakon o izvršavanju kazne zatvora i brojna međunarodna pravila. Jednako tako ispitanici smatraju da zatvorenici koji izdržavaju kaznu zatvora u nekom od hrvatskih zatvora ili kaznionica nisu podvrgnuti maltretiranju i dodatnom kažnjavanju. Dapače, iz dobivenih se odgovora može zaključiti da većina ispitanika smatra da je hrvatski zatvorski sustav preblag i da su zatvorenici previše privilegirani.
Ključne riječizatvor zatvorenici ljudska prava prava zatvorenika
Povjerenstvo za obranuAnita Jeličić
Ljubica Bakić-Tomić
Darijo Čerepinko
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Sjever
Ustrojstvena jedinica niže razineSveučilišni centar Varaždin
Odjel za komunikologiju i odnose s javnošću
MjestoKoprivnica
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Informacijske i komunikacijske znanosti
Masovni mediji
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaOdnosi s javnostima
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra odnosa s javnostima
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. rel. publ.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-02-26
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Deprivation of freedom and movement rights underlie a prison sentence, and thereby it must not be a backbone to violation of other convict human rights. The purpose of punishment has to be accomplished by imprisonment. An important role in the rehabilitation of prisoners and their succcessful integration into the community upon return from prison have the employees of the prison system, with reference to prisons and jails-society relationship, during their prison sentence. In Croatia, many important issues depend on public perceptions, even questions of convict rights and conditions, aretoday more present in the media and susceptible to public evaluation. The aim of this study is to determine the perception of Croatian public about the condition and status of prisoners serving sentences, and to compare international standards with Croatian governing rules and regulations, apropos prison system. The main part of this research was anonymous online poll. In need of making this research comperhensive, authoring survey questionnaire was posted on social website network Facebook. Within five days, 137 people filled in the survey questionnaire, and only three people didn't filfull the basic term, and that is, to be citizen of Republic of Croatia. Therefore, in results of survey questionnaire, anwsers given by 134 people were analyzed. The given results point that polled users of social network Facebook, are not acquainted with purpose of carrying out jail sentence, nether with rights guranteed by the Constitution of the Republic of Croatia, Law of execution prison sentence and by many international rules. Equally so, some of polled users consider that prisioners in croatian prisons, are not subdue to physical harm or any type of punishment. On the contrary, from obtained anwsers, it can be concluded that croatian prison system is to gentle, and prisioners have a lot of privileges.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)prison prisioners human rights prison rights
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:506319
PohranioJasna Kosić