Rad nije dostupan
završni rad
Primjena sedam osnovnih menadžerskih alata u proizvodnji vodomjera

Boris Micek (2015)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za tehničku i gospodarsku logistiku
Podaci o radu
NaslovPrimjena sedam osnovnih menadžerskih alata u proizvodnji vodomjera
AutorBoris Micek
Voditelj/MentorKrešimir Buntak (mentor)
Sažetak rada
Svakodnevno dolazimo u dodir s obiljem raznovrsnih roba i usluga, proizvedenih pod nadzorom menedžera proizvodnje. Upravljanje se proizvodnjom u najširem smislu bavi proizvodnjom dobara, odnosno roba i usluga. Negdje do sredine osamdesetih godina prošlog stoljeća, za potrebe industrijske proizvodnje, kvaliteta je često tumačena kao stupanj usklađenosti sa zahtjevima u tehničkoj dokumentaciji. Primjerice, proizvod izrađen potpuno sukladno tehničkoj dokumentaciji smatran je visokokvalitetnim, iako je mogao imati negativan utjecaj na okoliš, a poneki čak i na zdravlje korisnika. Ako proizvod nije prikladan za upotrebu, on za kupca nije kvalitetan, iako može biti potpuno sukladan zahtjevima u tehničkoj dokumentaciji. Kvaliteta je jedna od četiri ključnih ciljeva u većini proizvodnje. Funkcija proizvodnje zadužena je odgovornošću da proizvodi kvalitetu za potrošača. Kako se sve više pozornosti pridaje kvaliteti, sve je veći naglasak na upravljanju kvalitetom. To prije svega uključuje kontinuirano poboljšavanje, sprečavanje nedostataka te totalne pristupe kvaliteti. Budući da je kvaliteta tako bitno uključena u proizvodnju, karakteristično za proizvodnju je upotreba statistike i kvantitativnih metoda za područje upravljanja kvalitetom. Sukladno zahtjevima kupca, definira se kvaliteta konstrukcije proizvoda te se kroz ocjenu kvalitete konfornosti, procjenjuje u kolikoj mjeri su zadovoljeni zahtjevi. Ključan zahtjev upravljanja kvalitetom je kontinuirano poboljšanje koje se provodi stalnim upravljanjem poslovnih procesa te kroz razvoj i primjenu novih znanja rješavanjem mogućih nastalih problema. Važan segment u upravljanju poslovnih procesa je planiranje i realizacija kontrole kvalitete i osiguranja kvalitete u poslovnom procesu, što znači i proizvodnom procesu. Takvim se pristupom omogućava učinkovitost i djelotvornost procesa uz osiguranje zadovoljstva kako krajnjeg korisnika, tako i internih korisnika (kupaca) u procesu. Svaka kontrola mora početi samim procesom. Proces proizvodnje sastoji se od mnogo podprocesa, od kojih svaki ima svoj vlastiti međuproizvod. Svaki od tih procesa ima svoje interne potrošače i svoje vlastite proizvode koje osiguravaju proizvodnjom. Proces proizvodnje, nadalje čine i sami dobavljači kao i interni kupci, sve do samog krajnjeg korisnika (kupca). Raščlambom velikog proizvodnog sustava na mnogo manjih sustava ili procesa, kvaliteta se može definirati i kontrolirati u svakoj točki tijekom procesa obrade. Nakon što su ustanovljeni svi procesi koje je potrebno kontrolirati, mogu se označiti kritične kontrolne točke, gdje se treba obavljati pregled ili mjerenja. Kod svake od ovih točaka treba odrediti vrste potrebnih mjerenja ili ispitivanja, te opsežnost potrebnog pregleda. Norma sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2009 propisuje primjenu i dokumentiranje procesnog pristupa, kako u materijalnoj proizvodnji tako i u uslugama, odnosno u svim poslovnim funkcijama organizacije. Problemi upravljanja kvalitetom, uključujući i specifične zahtjeve, nameću potrebe usavršavanja postojećih i razvijanja novih i efikasnijih matematičko - statističkih metoda zaključivanja i odlučivanja. Navedene metode daju odgovarajuće pristupe, modele i alate kojima se za poslovnu izvrsnost organizacije trajnije postižu izvrsni rezultati, usporedivi s najboljima u istoj poslovnoj grani.
Ključne riječiupravljanje proizvodnjom statistički alati upravljanje kvalitetom poslovni procesi
Povjerenstvo za obranuŽivko Kondić
Krešimir Buntak
Ivana Drožđek
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Sjever
Ustrojstvena jedinica niže razineSveučilišni centar Varaždin
Odjel za tehničku i gospodarsku logistiku
MjestoKoprivnica
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaTEHNIČKE ZNANOSTI
Temeljne tehničke znanosti
Organizacija rada i proizvodnje
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaTehnička i gospodarska logistika
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka tehničke i gospodarske logistike
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc. ing. logist.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-09-30
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Every day we come into contact with an abundance of various goods and services, produced under the supervision of production manager. Production management is engaged in the production of goods that is products and services in the widest possible sense. Around the mid-eighties, for industrial production, the quality is often interpreted as the degree of compliance with the requirements in the technical documentation. For example, a product made completely in accordance with the technical documentation was considered of high quality, although it could have a negative impact on the environment, and sometimes even the health of users. If the product is not suitable for use on the customer is not a good quality, although it may be fully complies with the requirements in the technical documentation. If the product is not suitable for use, it is not a quality product for a customer, although it may be entirely in accordance with the requirements in the technical documentation. Quality is one of the four key objectives in the most production. The responsibility of production is to produce quality for the consumer. As more attention is paid to quality, greater emphasis is placed on quality management. This includes continuous improvement, impairments prevention and total quality approaches. Given that the production is significantly involved in quality, characteristic of the production is the use of statistics and quantitative methods in the quality control field. The manufacturer must specify quality as specific as possible and then strive to meet those specifications, through improvement of products over time. Continuous improvement is a never-ending process which is driven by knowledge and problem solving. Each control has to start the process. The production process consists of many sub-processes, each of which has its own intermediate. Each of these processes has its own internal consumers and its own products provided by production. Furthermore, the manufacturing process consists of suppliers and internal customers themselves, all the way to the end user (customer). By analysing large production systems in many smaller systems or processes, quality can be defined and controlled at any point during manufacturing process. Once all processes that need to be controlled have been established, critical control points where you need to perform inspection or measurement can be labelled. At each of these points, type of necessary measurements or tests as well as their amplitude should be determined. Standard Quality Management System ISO 9001: 2009 provides for the application and documentation process approach, both in material production and in the services, and in all business functions of the organization.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)organization technical documentation the degree of compliance quality control points the business functions of the organization process continuous improvement
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad nije dostupan
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:115369
PohranioJasna Kosić