završni rad
Suvremeni pristup bolesniku nakon aortokoronarnog premoštenja

Dijana Abdić (2015)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za sestrinstvo