Rad nije dostupan
završni rad
Sestrinska skrb apstinenata od alkohola u Klubu liječenih alkoholičara, te uloga medicinske sestre u njegovoj rehabilitaciji i resocijalizaciji

Višnja Petrović (2015)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za sestrinstvo