Rad nije dostupan
završni rad
Prevencija raka vrata maternice

Jelena Grabić (2015)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za biomedicinske znanosti
Podaci o radu
NaslovPrevencija raka vrata maternice
AutorJelena Grabić
Voditelj/MentorDinko Puntarić (mentor)
Sažetak rada
Rak vrata maternice (carcinoma cervicis uteri) je bolest koja sporo napreduje i dugo vrijeme može ostati neprepoznata. Javlja se kada se stanice vrata maternice promijene i počnu nekontrolirano rasti. Najčešći je malignom genitala žene, a po smrtnosti je na drugome mjestu, odmah poslije raka dojke. Pojavljuje se u 33% malignoma svih genitala, najčešće u mlađoj i srednjoj životnoj dobi (spolno aktivne žene). Rizični čimbenici za nastanak raka cerviksa jesu kronične upale – cervikovaginoze (infekcija klamidijom, HPV-om tip 6,11,16,18), rano stupanje u spolne odnose (nezreli, tj. spljošteni epitel porcije), promiskuitet, pušenje, manjkava seksualna higijena. S obzirom na postojeće etiološke čimbenike, smatra se da je rak vrata maternice spolno prenosiva bolest! U početnom stadiju bolesti nema simptoma, a kasnije se pojavljuje pojačani iscjedak, kontaktno krvarenje nakon koitusa, te bolovi u odmaklom stadiju karcinoma sa smetnjama mokrenja i defekacije. Dijagnoza raka vrata maternice postavlja se na osnovi anamneze, ginekološkog pregleda u spekulima i digitorektalno, zatim citološki (PAPA test) i kolposkopski. Potrebno je učiniti cistoskopiju, rektoskopiju i intravensku urografiju. Patohistološki najčešće je posrijedi planocelularni karcinom. U endocerviklanom kanalu je isključivo adenokarcinom, koji se vrlo brzo širi kroz lateralne parametrije i ima lošu prognozu. Liječenje karcinoma cerviksa se sastoji od kirurške terapije i iradijacije. CIS (carcinoma in situ) se liječi konizacijom (100% - tno izliječenje). I. i II. Stupanj karcinoma cerviksa liječe se iradijacijom i kirurški, radikalnom operacijom po Wertheimu, kojom se uz maternicu i adnekse, odstranjuju parametriji i limfni čvorovi u maloj zdjelici. III. i IV. Stupanj raka cerviksa se liječe iradijacijom i u rijetkim slučajevima radikalnom operacijom egzenteracije zdjelice sa derivacijom urina i stolice (anus praeternaturalis i uretherocutaneostomia). Prosječno petogodišnje preživljenje I. stupnja je oko 75%, II. Stupnja oko 50%, III.stupnja raka vrata maternice oko 25%, a IV.stupnja 0 do 5%. Prevencija raka vrata maternice provodi se zdravstvenim prosjvjećivanjem mladih, upućivanjem u seksualnu higijenu, prekidanjem loših navika (pušenje duhana), liječenje SPB u partnera, sistematskim pregledima žene generativne dobi jedanput godišnje s PAPA testom, a u atipijama cerviksa i nekoliko puta godišnje, ovisno o tipu displazije i liječenja.
Ključne riječirak maternica pregled liječenje ginekologija
Povjerenstvo za obranuIvana Živoder
Dinko Puntarić
Irena Canjuga
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Sjever
Ustrojstvena jedinica niže razineSveučilišni centar Varaždin
Odjel za biomedicinske znanosti
MjestoKoprivnica
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
Javno zdravstvo
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaSestrinstvo
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sestrinstva
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc. med. techn.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-05-21
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Cervical cancer (carcinoma cervicis uteri) is a disease that progresses slowly and for a long time can remain unrecognized. It occurs when cells of the cervix become abnormal and start to grow uncontrollably. It is the most common genital malignant among women, and by mortality in second place, immediately after breast cancer. It occurs in 33% of all genital malignancies, mostly in young and middle age (sexually active women). Risk factors for cervical cancer include chronic inflammation – cervical vaginitis (infection with chlamydia, HPV type 6, 11, 16, 18), early practice of sexual intercourse (immature, i.e. Flattened portions of the epithelium), promiscuity, smoking, deficient sexual hygiene. Given existing etiological factors, it is considered that the cervical cancer is sexually transmitted disease! In the initial stages of the disease there are no symptoms, and later appears heightened discharge, contact bleeding after coitus, and pain in the advanced stage of cancer with disabilities at urination and defecation. The diagnosis of cervical cancer raises the anamnesis, gynecological examination speculum and rectal, then cytology (Papanicolaou test) and colposcopy. It is necessary to do cystoscopy, intravenous urography and rectoscopy. Pathohistologically, usually it is the case of squamous cell carcinoma. In endocerviklanom channel exclusively adenocarcinoma, which spreads very quickly through lateral parametrium and has a poor prognosis. Treatment of cervical cancer consists of surgical therapy and irradiation. CIS (carcinoma in situ) is treated with conization (100% - ly cure). I. and II. degree of cervical cancer are treated with irradiation and surgery, radical operation by Wertheim, which along with the uterus and appendages, removes the parametrium and lymph nodes in the pelvic. III. and IV. degree of cervical cancer are treated by irradiation and in rare cases, radical surgery with pelvic exoneration derivation of urine and stool (anus and uretherocutaneostomia). The average five-year survival rate of grade I is about 75%, II. Step about 50% of III. degree of cervical cancer, about 25%, and od IV. degree from 0 to 5%. Prevention of cervical cancer is conducted by medical educations for youth, referring to sexual hygiene, breaking bad habits (smoking tobacco), treatment of STDs in partners, medical examinations of women of childbearing age with an annual Pap test, and in cervical atypia even few times a year, depending on the type dysplasia and treatment.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)cancer uterus examination treatment gynecology
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad nije dostupan
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:497816
PohranioJasna Kosić