završni rad
Primjena obloga za vlažno cijeljenje rana u liječenju dekubitalnih ulkusa

Kristijan Strahija (2015)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za biomedicinske znanosti
Podaci o radu
NaslovPrimjena obloga za vlažno cijeljenje rana u liječenju dekubitalnih ulkusa
AutorKristijan Strahija
Voditelj/MentorTajana Borlinić (mentor)
Sažetak rada
Dekubitus ili dekubitalni ulkus je oštećenje kože koje nastaje uslijed dugotrajnog povećanog pritiska na određenom dijelu tijela. Na nastanak dekubitusa djeluju endogeni i egzogeni čimbenici. Najvažniji je dugotrajni lokalni pritisak na predilekcijska mjesta gdje se najčešće i pojavljuje. Dekubitus može nastati bez obzira na položaj u kojem se bolesnik nalazi, pa je zato važno procjenjivati predilekcijska mjesta za nastanak dekubitusa. Dekubitus je progresivni proces koji, ako se ne prevenira pritisak, može dovesti do teških oštećenja kože i/ili potkožnih struktura. Razlikujemo pet stadija dekubitusa. Prvi stadij karakterizira toplija koža od okoline, crvenilo koje nestaje na pritisak, bol i pigmentirana koža. Drugi stadij karakterizira zahvaćenost svih slojeva kože. Očituje se pojavom mjehura, erozije ili plitkog kratera. U trećem stupnju nalazimo promjene koje su već zahvatile i potkožje pa su tu česte infekcije. Kod četvrtog stupnja zahvaćeno je mišićno tkivo, a oštećenje može sezati sve do kosti. Petim stupnjem označavamo ranu prekrivenu nekrozom, tj. ranu kojoj se ne znaju granice dubine i širine. U prevenciji nastanka dekubitusa najvažniju ulogu imaju medicinske sestre i tehničari koji provode najviše vremena s bolesnikom. Oni trebaju procijeniti stupanj sklonosti nastanka dekubitusa pomoću raznih skala i prema tome planirati i provoditi prikladne intervencije za svakog pacijenta individualno. Ako se ne uspije prevenirati dekubitus, važno je što bolje tretirati postojeće stanje i ne dopustiti da se razvije u teži stadij oštećenja. U tretiranju dekubitusa postoji niz raznih obloga za vlažno cijeljenje rana kao što su hidrokoloidi, hidrogeli, alginati i hidrofiber obloge. Svaka obloga je predviđena za određeni stadij rane, stanična zbivanja i vrstu tkiva u njoj (fibrin, nekroza, granulacije) pa se sukladno tome i bira obloga koja će se primjenjivati u određenom stupnju dekubitusa. Pri prijevoju dekubitusa sudjeluje medicinska sestra koja mora poznavati obloge, njihovo djelovanje i način primjene da bi rana bila tretirana na najbolji mogući način. Problem dekubitusa postoji i u kućnim uvjetima. Medicinska sestra mora dobro educirati osobe koje će se brinuti o takvim bolesnicima da znaju samostalno obaviti prijevoj dekubitusa. Moraju usvojiti da se prijevoj radi u aseptičnim uvjetima, procijeniti ranu (da li se rana povećala ili ima neugodan miris) te primjenjivati i aplicirati obloge na propisan i pravilan način.
Ključne riječidekubitus medicinska sestra oblozi za vlažno cijeljenje rana
Povjerenstvo za obranuNenad Kudelić
Tajana Borlinić
Damir Poljak
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Sjever
Ustrojstvena jedinica niže razineSveučilišni centar Varaždin
Odjel za biomedicinske znanosti
MjestoKoprivnica
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
Kliničke medicinske znanosti
Dermatovenerologija
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaSestrinstvo
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sestrinstva
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc. med. techn.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-10-20
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Pressure ulcers or decubital ulcer is skin damage that generated due to long-term increased pressure on a certain part of the body. On the occurrence of pressure ulcers affect endogenous and exogenous factors. The most important is long-term local pressure on the predilection places where most often appears. A pressure ulcer is a progressive process which, if it doesn´t prevent the pressure, can result in serious damage of the skin and/or subcutaneous structures. We distinguish five stages of pressure ulcers. The first stage is characterized by warmer skin than environment temperature, redness which disappears on pressure, pain and skin pigmentation. The second stage is characterized by the involvement of all layers of the skin. It manifests blistering, erosion or shallow crater. In the third stage, we find changes that are already affects and subcutaneous tissue, and there are frequent infections. The fourth stage involves muscle tissue, the damage can range all the way to the bone. Fifth stage implies a wound covered with necrosis, i.e. wound that does not know the limits of depth and width. In the prevention of pressure ulcers the most important role has nurse, who spend the most time with the patient. They should assess the stage of inclination pressure ulcers using various scales and therefore plan and implement appropriate interventions for each patient individually. If it fails to prevent pressure ulcers, it is better to treat the current situation and not allow it to develop in a more difficult stage of damage. For the treatment of pressure ulcers there are a number of different coating for moist wound healing, such as hydrocolloids, hydrogels, alginates and hidrofiber lining. Each lining is designed for a specific stage of wounds, cellular events and the type of tissue in it (fibrin, necrosis, granulation) and accordingly chooses coating to be applied to a certain degree of pressure ulcers. Nurse who treat pressure ulcer must know coverings, their actions and manner of application to the wound was treated in the best possible way. The problem of pressure ulcers also exist in home conditions. The nurse must educate people who will take care of such patients to know independently perform saddle pressure ulcers. They must adopt pocedure to treat wound under aseptic conditions, assess the wound (if the wound is increased or has an unpleasant smell) and apply lining in a proper and correct manner .
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)pressure ulcer a nurse wraps for moist wound healing
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:205719
PohranioJasna Kosić