Rad nije dostupan
završni rad
Psihološke, fiziološke i socijalne promjene u trudnoći

Ivana Kudrić (2015)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za biomedicinske znanosti
Podaci o radu
NaslovPsihološke, fiziološke i socijalne promjene u trudnoći
AutorIvana Kudrić
Voditelj/MentorIvana Živoder (mentor)
Sažetak rada
Trudnoća je period koji počinje od trenutka začeća, a završava s porođajem. Ako je željena može se reći da je najljepše razdoblje u životu žene, a sa sobom nosi novo iskustvo i donosi novi život. Normalan je fiziološki proces koji traje deset lunarnih mjeseci ili devet kalendarskih mjeseci, odnosno 40 tjedana ili 280 dana. Zasigurno je i najuzbudljivije razdoblje ženina života jer stvara novu atmosferu u obitelji, mijenja ritam i životne navike. To je period u kojem se razvija veza između majke i djeteta. Ujedno je i vrijeme stalnih promjena, tijelo se neprestano prilagođava kako bi prihvatilo novi život. Promatramo ju kroz različite aspekte: fiziološke, psihološke i socijalne jer svi navedeni faktori utječu na ishod trudnoće. U organizmu žene onoga trenutka kada ostane trudna sve se počinje mijenjati, od organa koji rade više trudeći se da za dijete osiguraju dovoljno hrane, vode, kisika i prostora, do psiholoških promjena kod žene. Maternica pored ploda koji se razvija sadrži još jedan novi organ, posteljicu. Ona luči hormone koji u velikoj mjeri doprinosi svim promjenama na trudnici. Trudnoća za mladi bračni par znači i nepovratnu fazu, prijelazno razdoblje između života bez djece i roditeljstva. Kako za ženu tako i za budućeg oca, trudnoća je psihički stresno vrijeme i oboje se moraju nositi sa velikim psihosocijalnim prilagodbama. Svaka trudnica susreće se sa stresovima koje nosi trudnoća. Na te stresove utječe i ženina sociološka i kulturna pozadina, te ženino prihvaćanje ili odbijanje trudnoće. Zbog svih tih složenih psiholoških mehanizama u trudnoći, izuzetno je važno zajedničko sudjelovanje partnera. Ako se trudnoća promatra s medicinskog stanovišta, služeći se objektivnim parametrima, tada se ona može jasno odrediti, a njezin tijek i ishod prilično sigurno predvidjeti. Međutim, ako se uzme u obzir psihološki, kulturološki i sociološki čimbenici koji su prisutni i nedvojbeno imaju utjecaja na trudnoću, tada ona postaje puno složeniji proces koji kao takav postavlja i veće izazove za sve njezine sudionike, uključujući liječnika i medicinsku sestru.
Ključne riječitrudnoća psihološke fiziološke socijalne promjene u trudnoći
Povjerenstvo za obranuDraženka Topolnjak Pavišić
Ivana Živoder
Mihaela Kranjčević-Ščurić
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Sjever
Ustrojstvena jedinica niže razineSveučilišni centar Varaždin
Odjel za biomedicinske znanosti
MjestoKoprivnica
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
Kliničke medicinske znanosti
Sestrinstvo
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaSestrinstvo
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sestrinstva
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc. med. techn.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-06-10
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Pregnancy is a period which starts from the moment of conception and ends with birth. If it is wanted, it can be said that it is the most beutiful period in life of a woman, and it brings with itself a new experience, and a new life. It is a normal physiological process which lasts for nine lunar or nine calendar months, that is 40 weeks or 280 days. Certainly, it is the most exciting period of a womans life because it creates a new atmosphere in family, changes a rhythm and life habits. It is the period in which the connection between mother and child is developed. At the same time, it is the time of constant changes, body is continously adapting to accept the new life. We monitor it through different aspects: physiological, psychological and social because all stated factors inflict the outcome of pregnancy. In organism of a woman from the begining of pregnancy everything starts to change, from organs that work more to provide enough food, oxygen, water and space for the baby, to changes on womans psyche. Uterus next to the growing offspring contains one new organ, placenta. It secretes hormons which in large scales contributes to all changes on pregnant woman. Pregnancy for young married couple represents irreversible phase, transition period between life without children and parenthood. As well for woman the same for future father, pregnancy is stress time and both must cope with great psychosocial adjustments. Each pregnat woman faces stresses pregnacy is bringing. Womans social and cultural background, and womans acceptance or pregnancy rejection is influencing those stresses. Because of all these complex mechanisms in pregnancy, it is important that both partners contribute. If pregnancy is observed from medical point of view , using objective parameters, then it can be clearly determined, and its progress, and outcome foreseen with significant certainty. However, if we take into consideration psychological, culturological and sociological factors that are present and undoubdtedly have influence on pregnancy, then it becomes much complex process which as such sets bigger challenges for all its participants, including the doctor and nurse.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)pregnancy psychological physiological social changes in pregnancy
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad nije dostupan
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:993286
PohranioJasna Kosić