Rad nije dostupan
završni rad
Edukacija pacijenata i njihovih obitelji o prevenciji i liječenju dekubitalnih ulkusa

Josipa Rokinger (2015)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za sestrinstvo