Rad nije dostupan
završni rad
Nove smjernice u prevenciji, liječenju i skrbi dekubitusa

Željka Kanižaj (2015)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za sestrinstvo