diplomski rad
Važnost održivog razvoja u turizmu i njegova uloga u poslovanju turoperatora

Maja Čurila (2016)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za poslovnu ekonomiju