diplomski rad
Istraživanje utjecaja zadovoljstva interne komunikacije u organizaciji na zadovoljstvo zaposlenika

Benjamin Taradi (2016)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za poslovnu ekonomiju