završni rad
Pomoć medicinske sestre pacijentu pri zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba

Sandra Jalšovec Stubičar (2016)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za sestrinstvo