Rad nije dostupan
završni rad
Organizacija građenja trgovačkog centra u Slavonskom Brodu

Ivan Matijašec (2015)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za graditeljstvo
Povezani objekti
Situacija
PDF 110.41 KB
Histogram
PDF 16.8 KB
Gantogram
PDF 38.17 KB
Shema gradilišta
PDF 190.83 KB