završni rad
Sveobuhvatnost sestrinske skrbi nakon mastektomije

Marina Novak (2016)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za sestrinstvo