Hrženjak, Ivana: Utjecaj integriranog sustava kvalitete na procese upravljanja poduzeća Međimurske vode d.o.o.

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja