undergraduate thesis
Public Education Campaign for Promotion of Cycling

Leon Vuković (2016)
University North
University centre Varaždin
Department of Multimedia, Design and Application
Metadata
TitleJavna edukacijska kampanja za promociju vožnje bicikla
AuthorLeon Vuković
Mentor(s)Darijo Čerepinko (thesis advisor)
Abstract
U ovom radu će se opisati kako na pravilan način pokrenuti kampanju te informirati i podići svijest javnosti o važnosti korištenja bicikla kao glavnog gradskog prijevoznog sredstva. Svi ljudi svjedoče problemima koji se javljaju zbog prevelike upotrebe automobila u gradskim središtima. Prvi problem koji se javlja je gužva na prometnicama zbog kojeg ljudi često kasne na posao, fakultet ili slično. Osim toga, povećani promet u gradskim središtima zagađuje zrak i okoliš. Stoga, cilj ovog rada je pokrenuti kampanju kojom bi se javnost trebala informirati te potaknuti na korištenje bicikla. Ovaj rad je podijeljen na tri dijela. U prvom, teoretskom dijelu će se definirati pojmovi vezani uz kampanju i javnu edukacijsku kampanju. Ukratko, kampanja se odnosi na planirane i kontrolirane aktivnosti koje uključuju informiranje šire javnosti o određenoj temi ili problemu. Osim toga će se teoretski objasniti kako pokrenuti kampanju te što čini kampanju. Kampanja se uglavnom sastoji od nekoliko koraka koji uključuju određivanje javnosti prema kojoj je kampanja usmjerena, određivanje mjerljivih ciljeva te osmišljavanje strategija i taktika u vidu ostvarivanja ciljeva. U drugom dijelu ovog rada se na temelju koraka utvrđenih u teoretskom dijelu provela javna edukacijska kampanja za promociju vožnje bicikla. Prema spomenutim problemima, prikazana su komunikacijska i kreativna rješenja kako bi se javnost informirala te kasnije potaknula na korištenje bicikla. U trećem dijelu ovog rada je provedeno istraživanje prema kojem bi se kampanja mogla vrednovati. Iako se uspješnost kampanje može provoditi na različite načine, u ovom slučaju se koristila anketa koja je pokazala da postoji potreba za takvom vrstom kampanje. Na temelju komunikacijskih i kreativnih rješenja prikazanih u drugom dijelu kampanje, rezultati ankete su pokazali da je kampanja generalno dobro prihvaćena.
Keywordsbicycle campaign informing the public key messages
Parallel title (English)Public Education Campaign for Promotion of Cycling
Committee MembersRobert Geček (committee chairperson)
Vladimir Stanisavljević (committee member)
Darijo Čerepinko (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Multimedia, Design and Application
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Information and Communication Sciences
Communicology
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeGraphical Studies: Multimedia, Design and Application
Academic title abbreviationbacc. ing. techn. graph.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-19
Parallel abstract (English)
This paper will describe how to run a campaign properly, how to inform and raise public awareness about the importance of using bicycles as the main means of transport. We’ ve all witnessed the problems that occur due to excessive use of cars in city centers. The first problem that occurs is crowded roads (traffic jams) because of which people are often late to work, college etc. Besides that, increased traffic in city centers is polluting the air and the environment. Therefore, the aim of this paper is to start a campaign to inform and encourage people to use bicycles. This work is divided into three parts. The first, theoretical part will define terms related to the campaign and public education campaign. In short, the campaign refers to planned and controlled activities which include informing the general public about a particular topic or issue. Besides that, it will be explained theoretically how to run a campaign and what a campaign consists of. The campaign mainly consists of several steps including the determination of the public to which the campaign is focused, setting measuring objects and developing strategies and tactics in purpose of achieving the goals. In the second part of this work is explained how based on the steps set out in the theoretical part, a public education campaign to promote cycling was conducted. According to these problems, communicational and creative solutions were shown in order to inform the public and encourage the use of bicycles in future. In the third part of this work a research has been carried out according to which the campaign could be evaluated. Although the success of the campaign can be implemented in different ways, in this case we’ve used the survey which showed that there is a need for such a campaign. Based on the communicational and creative solutions presented in the second part of the campaign, the survey results showed that the campaign was in general well accepted.
Parallel keywords (Croatian)bicikl kampanja informiranje javnosti ključne poruke
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:108932
CommitterJasna Kosić