završni rad
Javna edukacijska kampanja za promociju vožnje bicikla

Leon Vuković (2016)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za multimediju, oblikovanje i primjenu