undergraduate thesis
Aranžiranje i glazbena produkcija starogradske pjesme "Ne vrijedi plakati"

Karlo Perhoč (2016)
University North
University centre Varaždin
Department of Multimedia, Design and Application
Metadata
TitleAranžiranje i glazbena produkcija starogradske pjesme "Ne vrijedi plakati"
AuthorKarlo Perhoč
Mentor(s)Robert Logožar (thesis advisor)
Abstract
U ovom radu realizirano je i opisano skladanje, aranžiranje, izvedba, te produkcija starogradskepjesme Ne vrijedi plakati, kao tipične skladbe tamburaške glazbe vojvođanskih Hrvata. Uuvodnom dijelu rada ukratko su izloženi povijest tamburaške glazbe, najznačajniji predstavnicistarogradske glazbe te standardni instrumenti tamburaških sastava, zborova i orkestara. Nadalje suopisani glazbeni temelji navedene skladbe, njezina harmonija, tonalitet, ritam i struktura. Snimanjeje obavljeno metodom instrument po instrument, i to redom: tamburaški bas, bugarija (kontra), prvabisernica, druga bisernica, prvi brač, drugi brač, treći brač, čelo i na kraju glas pjevača. Akustičnitamburaški instrumenti snimljeni su mikrofonima prikladnim za žičane instrumente. Za potrebesnimanja korišteni su analogni i digitalni uređaji te digitalna audio radna stanica. U seminaru sudetaljno opisane tehnike i načini snimanja, svi rabljeni obradnici zvuka i razlozi njihovog korištenjaza pojedine instrumente. Ostvareni glazbeni uradak zadovoljavajuće je glazbene i audio kvalitete,tomu su uvelike doprinijeli aranžer ovog rada te glazbeni i producentski suradnici.
KeywordsAcoustic instruments arranging music production harmony sound mixing rhythm composing recording final editing sound
Committee MembersDragan Matković (committee chairperson)
Mario Periša (committee member)
Robert Logožar (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Multimedia, Design and Application
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Graphic Technology
Processes of Graphic Reproduction
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeGraphical Studies: Multimedia, Design and Application
Academic title abbreviationbacc. ing. techn. graph.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-12-19
Parallel abstract (English)
In this paper I described composing, arranging, performance, and production of starogradske songNe vrijedi plakati like typical pieces tamburitza players from Vojvodina would perform. In thisintroduction part I will briefly write about history of Tamburitza music, like the most importantrepresentative of starogradske music and typical instruments tamburitza ensembles, choirs andorchestras would use. Furthermore, I described musical segments of that song, harmony, tonality,rhythm and structure. Recording is done by recording each instrument separately, in this order:tamburitza bass, bugarija, first bisernica, second bisernica, first brač, second brač, third brač, celloand vocal in the end. Acoustic tamburitza instruments were recorded with microphones suitable forstring instruments. For the purpose of recording were used analog and digital devices, and digitalaudio workstation. In this writing I have described techniques and ways of recording, and alsoprograms we used for sound editing and reason of their use for specific instrument. Actual music clipsatisfying the musical and audio quality, the fact greatly contributed arranger, music producer andco-workers.
Parallel keywords (Croatian)akustični instrumenti aranžiranje glazbena produkcija harmonija miješanje zvuka ritam skladanje snimanje završna obrada zvuk
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:842271
CommitterJasna Kosić