undergraduate thesis
Sexual behavior in adolescence

Tihana Perčić (2016)
University North
University centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
Metadata
TitleSpolno ponašanje u adolescentskoj dobi
AuthorTihana Perčić
Mentor(s)Ivana Živoder (thesis advisor)
Abstract
Adolescencijom se smatra razdoblje između 12. i 19. godine života kada osoba prelazi iz dobadjetinjstva u dob pune zrelosti. To je doba agresivnosti i pobune, ali je i doba ranjivosti iosjetljivosti. Adolescenti su dvojbeni i vrlo lako padaju pod utjecaj društva.Pravo svake osobe je da dobije prave informacije koje se odnose na vlastito tijelo, spolnost,reprodukciju i spolno funkcioniranje, na zdravstvene rizike i zaštitu tijekom reprodukcijske dobi.U zapadnim zemljama ljudi svakodnevno putem medija primaju informacije i slike o seksualnostite je stoga teško izbjeći doticaj s takvim materijalima. S obzirom na to, bilo bi očekivano da sumladi dobro upućeni u seksualnost i u materiju koja se odnosi na spolno i reprodukcijsko zdravlje,no većina mladih slabo je informirana o ovom važnom aspektu vlastitog zdravlja.Zabrinjavajući podatak je sve veći porast broja neželjenih trudnoća i broj slučajeva spolnoprenosivih bolesti među adolescentima i mladim ljudima. Problem spolno prenosivih bolestitemelji se na manjku znanja i svjesnosti o spolnosti i spolno prenosivim bolestima.U zaštiti zdravlja veliku ulogu ima prevencija, pravodobno otkrivanje i liječenje bolesti.Medicinska sestra u zajednici ima veliku ulogu u zdravstvenom odgoju i savjetovanju mladih ljudi.Rizično ponašanje adolescenata najčešće je povezano s neznanjem.Tijekom izrade završnog rada provedeno je istraživanje kako bi dobili uvid u educiranostadolescenata o spolnosti i spolno prenosivim bolestima te spolnom ponašanju adolescenata. Uistraživanju je sudjelovalo 90 učenika osnovnih i srednjih škola. Kao instrument istraživanjakorištena je anketa sa 14 pitanja s ponuđenim odgovorima. Pitanja su se odnosila na informacijeo spolu, dobi, školi koju pohađaju, o spolnoj aktivnosti, zaštiti koja se koristi tijekom spolneaktivnosti, o znanju o spolno prenosivim bolestima, o posjeti liječniku -ginekologu i PAPA testu,te o zdravstvenom odgoju u školi. Rezultati pokazuju da najviše spolno aktivnih učenika ima usrednjoj strukovnoj školi te da oni imaju najmanje saznanja o spolno prenosivim bolestima.Najviše znanja pokazali su učenici iz gimnazije iako nemaju ni jednog spolno aktivnog učenika.Od spolno aktivnih učenika, njih 65%, prvi spolni odnos su imali u dobi od 15-16 godina.
Parallel title (English)Sexual behavior in adolescence
Committee MembersVesna Sertić (committee chairperson)
Ivana Živoder (committee member)
Karlo Houra (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Nursing
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeNursing
Academic title abbreviationbacc. med. techn.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-12-21
Parallel keywords (Croatian)adolescent spolno ponašanje spolno prenosive bolesti neželjena trudnoća
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:003787
CommitterJasna Kosić