undergraduate thesis
Kalkulacije u graditeljstvu kao osnova za planiranje i realizaciju proizvodnje

Marija Kontek (2015)
University North
University centre Varaždin
Department of Civil Engineering