master's thesis
Start-up entrepreneurs in the Republic of Croatia

Marija Beranek Peša (2017)
University North
University centre Varaždin
Department of Business Economics
Metadata
TitlePoduzetnik početnik u Republici Hrvatskoj
AuthorMarija Beranek Peša
Mentor(s)Anica Hunjet (thesis advisor)
Abstract
Tema diplomskog rada je Poduzetnik početnik u Republici Hrvatskoj. Rad se sastoji od sedam tematskih cjelina uključujući uvod i zaključak. Rad započinje teorijskim definiranjem pojmova i značaja poduzetništva i poduzetnika te poduzetnika početnika u Republici Hrvatskoj. Objašnjene su definicije poduzetništva, poduzetničkog procesa te koje su prednosti i nedostaci ulaska u poduzetništvo. Objašnjen je značaj poduzetnika te koji su razlozi za pokretanje poduzetničkog pothvata, što nam je sve potrebno za pokretanje poduzetničkog pothvata te najčešće pogreške poduzetnika početnika. Ostala teorijska saznanja odnose se na poduzetnika početnika u Republici Hrvatskoj. Objašnjeni su načini ulaska u poduzetničke aktivnosti, pravni oblici poduzetničke djelatnosti te koji su poticaji za poduzetnike početnike u Republici Hrvatskoj. Navedeno je na koji način doći do kapitala i koje su perspektive razvoja poduzetnika početnika. Polazeći od razloga zbog kojih bi ispitanici pokrenuli vlastiti posao te prepreka na koje bi nailazili javila se ideja o provođenju istraživanja o pokretanju vlastitog posla u Republici Hrvatskoj. Provedenim istraživanjem se utvrdilo u kojoj su mjeri ispitanici upoznati sa samim pojmom poduzetnik početnik te koje su njihove namjere i stavovi o temama vezanim uz pokretanje vlastitog posla. Predmet istraživanja je ispitivanje spremnosti pokretanja vlastitog posla. Podaci su prikupljeni pomoću anketnih upitnika putem društvenih mreža (WhatsApp, Viber, Facebook), e-maila i SMS poruka. U istraživanju je sudjelovalo 130 ispitanika različitih dobnih skupina, spola, stupnja obrazovanja i statusa zaposlenja. Rezultati istraživanja pokazuju da među ispitanicima postoji interes za pokretanjem vlastitog posla ili da su već pokrenuli vlastiti posao te da je razlog pokretanja vlastitog posla želja da samostalno rade i stvaraju nešto svoje. Veliki broj ispitanika smatra da obrazovne institucije u Republici Hrvatskoj dovoljno ne podupiru razvoj poduzetništva te da poduzetnici još uvijek nemaju dovoljnu potporu države. Tijekom pisanja rada korišteni su različiti izvori podataka, od priručnika, stručnih knjiga, stručnih i znanstvenih časopisa te podaci prikupljeni vlastitim istraživanjem.
Keywordsentrepreneurship entrepreneur start-up entrepreneurs
Parallel title (English)Start-up entrepreneurs in the Republic of Croatia
Committee MembersGoran Kozina (committee chairperson)
Tanja Kesić (committee member)
Anica Hunjet (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Business Economics
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Economics of Entrepreneurship
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Tourism and International Trade
Study specializationTourism and International Trade
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2017-02-23
Parallel abstract (English)
The theme of this paper are start-up entrepreneurs in the Republic of Croatia. The work consists of seven thematic sections including an introduction and conclusion. The paper starts with the theoretical definitions of concepts and the importance of entrepreneurship, entrepreneurs and business start-ups in Croatia. It explains the definitions of entrepreneurship, the entrepreneurial process, and the advantages and disadvantages of entering into entrepreneurship. It explains the importance of entrepreneurs and the reasons for engaging into entrepreneurial ventures and the most common mistakes along the way. Other theoretical knowledge relates to business start-ups in Croatia. The methods of entering into entrepreneurial activity, legal forms of business activity and the incentives for entrepreneurs in Croatia are listed as well as how to get to the capital and the perspective of the development of new ventures. The idea of researching entrepreneurship in Croatia emerged from the questions of why people in Croatia start their business and the obstacles they encounter. The conducted research determined the extent to which respondents were aware of the concept of start-up entrepreneurship and what their intentions and attitudes are on the issues related to becoming entrepreneurs. The aim of the research is to test the readiness for starting your own business. Data was collected using questionnaires on social networking sites (WhatsApp, Viber, Facebook), e-mail and text messages. The study included 130 people of different age groups, gender, education level and employment status. The research results show that among the respondents there is an interest for starting their own business. Some have already started their own business and they claim the reason was a desire to work independently and create something of their own. A large number of respondents believe that educational institutions in the Republic of Croatia do not sufficiently support the development of entrepreneurship and that entrepreneurs still do not have sufficient support from the state. During the creation of this paper different data sources, manuals, technical books, technical and scientific journals and data collected from my own research were used.
Parallel keywords (Croatian)poduzetništvo poduzetnik poduzetnik početnik
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:998690
CommitterJasna Kosić