undergraduate thesis
Kvantitativne i kvalitativne odlike medijske pismenosti u kontekstu masovnog komuniciranja

Đana Vučić (2015)
University North
University centre Koprivnica
Department of Business and Management