završni rad
Kvantitativne i kvalitativne odlike medijske pismenosti u kontekstu masovnog komuniciranja

Đana Vučić (2015)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Koprivnica
Odjel za poslovanje i menadžment