No public access
master's thesis
Organizacija i korporativno upravljanje na primjeru "Hrvatskih šuma" d.o.o.

Natalija Ban (2015)
University North
University centre Varaždin
Department of Business Economics
Metadata
TitleOrganizacija i korporativno upravljanje na primjeru "Hrvatskih šuma" d.o.o.
AuthorNatalija Ban
Mentor(s)Anica Hunjet (thesis advisor)
Abstract
Organizacija u suvremenom društvu ima za cilj omogućiti ostvarivanje poslovnih ili drugih društvenih ciljeva uz što humanije uključivanje ljudskog rada. Brojni autori pokušavaju definirati pojam organizacije i među njihovim definicijama i poimanju organizacije postoje bitne razlike tako jedni smatraju kako je organizacija znanost, a drugi vještina, neki smatraju da organizaciju čine ljudi i njihovi odnosi, dok drugi da je organizacija sklad koji se uspostavlja između ljudi i raspoloživih sredstava u cilju izvršenja određenih poslova ili aktivnosti. Važan aspekt svake organizacije je upravljanje. Korporativno upravljanje uključuje skup odnosa između menadžmenta, odbora, dioničara i interesnoutjecajnih skupina poduzeća, definira okvir za postavljanje ciljeva i određivanje sredstava za postizanje tih ciljeva te prati izvedbe i učinkovitost poduzeća. Model poslovnog upravljanja u „Hrvatskim šumama“ temelji se na četiri elementa: unapređenje korporativnog upravljanja, unapređenje organizacijske strukture, unapređenje radnih procesa u smislu važnosti utvrđivanja ključnih pokazatelja uspješnosti, unapređenje upravljanja ljudskim potencijalima i unapređenje organizacijske kulture poduzeća.
Keywordsorganization corporate governance vision mission goals „Croatian State Forest Enterprise“
Committee MembersTanja Kesić (committee chairperson)
Goran Kozina (committee member)
Anica Hunjet (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Business Economics
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Tourism and International Trade
Study specializationTourism and International Trade
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-03-06
Parallel abstract (English)
The organization in modern society has a goal to achieve business or other social goals with the inclusion of human labor. Numerous authors are trying to define the concept of organization and among their definitions and understanding of the organization there are important differences, so some think that the organization is science, orther arts, some belive that the organization is made up of people and their relationships, while others that the organization is establishing harmony between people and available resources in order to perform certain tasks or activities. An important aspect of any organization is management. Corporate governance involves a set of relationship between management, bord, shareholders and stakeholders´ enterprise, establishes a framework for setting goals and determining the resources to achieve these objectives and monitors the performance and efficiency of enterprises. The model of business management in the „Croatian State Forest Enterprise“ is based on four elements: improving corporate governance, improving organizational structure, improvement of work processes in terms of the importance of establishing key performance indicators, improvement of human resources management and improvement of the organizational culture of the company.
Parallel keywords (Croatian)organizacija korporativno upravljanje vizija misija ciljevi „Hrvatske šume“ d.o.o.
Resource typetext
Access conditionNo public access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:457389
CommitterJasna Kosić