Rad nije dostupan
diplomski rad
Organizacija i korporativno upravljanje na primjeru "Hrvatskih šuma" d.o.o.

Natalija Ban (2015)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za poslovnu ekonomiju