No public access
master's thesis
Analiza ponude i potražnje na tržištu rada i kretanje nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj od 2012. - 2014. godine

Davor Slunjski (2015)
University North
University centre Varaždin
Department of Business Economics
Metadata
TitleAnaliza ponude i potražnje na tržištu rada i kretanje nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj od 2012. - 2014. godine
AuthorDavor Slunjski
Mentor(s)Ante Rončević (thesis advisor)
Abstract
Koristeći rezultate anketiranja u ovom radu, može se zaključiti kako postoji neusklađenost između onoga što se nudi na tržištu rada, odnosno profila koji posjeduju nezaposleni i onoga što potražuju poslodavci. Neusklađenost postoji zbog neatraktivnih poslova koji se nude ali i zbog nemotiviranosti nezaposlenih. Hrvatski zavod za zapošljavanje i nadalje mora nastavit kontinuirano razvijati poslovnu suradnju s poslodavcima kako bi potrebe poslodavaca bile prepoznate te bi se na tim potrebama trebsle kreirati nove usluge kao i kanali pružanja usluga. Kreiranjem novih usluge prema poslodavcima osigurao bi se brz i efikasan način dolaska do tražene radne snage. Potrebno je nadalje nastaviti razvijati i usluge poslovnog savjetovanja o razvoju ljudskih potencijala kako bi se omogućilo zadržavanje zaposlenosti i bolja iskoristivost ljudskog kapitala. Radno zakonodavstvo također može biti važan faktor u postizanju konkurentnosti te utjecati na ubrzanje postupka restrukturiranja poslodavaca, uvođenja raznih fleksibilnih oblika zapošljavanja i njihovog olakšanog korištenja u praksi. Hrvatsku se, nažalost, može ubrojiti u zemlje s izuzetno nepovoljnim kretanjima na tržištu rada. Visoka razina nezaposlenosti kao i njena struktura nalažu da država poduzme odgovarajuće mjere, koje će djelovati u smislu poticanja zapošljavanja i smanjenja postojeće nezaposlenosti.
Committee MembersAnica Hunjet (committee chairperson)
Goran Kozina (committee member)
Ante Rončević (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Business Economics
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
General Economy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Tourism and International Trade
Study specializationTourism and International Trade
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-04-30
Parallel abstract (English)
Using the results of the survey in this paper, we concluded that there is a mismatch between what is offered in the labor market , the profile of the unemployed and what claimed by employers. Discrepancies exist due to unattractive jobs that are offered but also because of motivation lack of unemployed. Croatian Employment Service must continue to develop business cooperation with employers to identify their needs and it should be the basis to create new services. It is necessary to create new services to employers to ensure obtaining of the required labour force efficiently and fast but it is also necessary to continue to develop business advisory services on human resources development in order to allow retention of employment and better utilization of human capital. Labour legislation may also be an important factor in achieving competitiveness and influence the acceleration of the process of restructuring the employer, the introduction of a variety of flexible forms of employment and their use in practice easier and more flexible organization of working time, which reduces operating costs. Croatia is, unfortunately, considered as a country with extremely adversely conditions on the labor market. High levels of unemployment and its structure require the State to take appropriate measures, which will act in terms of employment promotion and reducing the current unemployment.
Parallel keywords (Croatian)analiza
Resource typetext
Access conditionNo public access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:439056
CommitterJasna Kosić