Rad nije dostupan
diplomski rad
Analiza ponude i potražnje na tržištu rada i kretanje nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj od 2012. - 2014. godine

Davor Slunjski (2015)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za poslovnu ekonomiju