master's thesis
Utjecaj društveno odgovornog poslovanja na ponašanje potrošača u Varaždinskoj županiji

Danijela Habunek (2015)
University North
University centre Varaždin
Department of Communicology and Public Relations