undergraduate thesis
Prikaz novinarskog stvaralaštva Marije Jurić Zagorke u autobiografskim zapisima

Slavica Trgovac Martan (2015)
University North
University centre Koprivnica
Department of Journalism