završni rad
Prikaz novinarskog stvaralaštva Marije Jurić Zagorke u autobiografskim zapisima

Slavica Trgovac Martan (2015)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Koprivnica
Odjel za novinarstvo