završni rad
Unutrašnji transport i skladištenje

Leopold Stojanović (2016)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za tehničku i gospodarsku logistiku
Podaci o radu
NaslovUnutrašnji transport i skladištenje
AutorLeopold Stojanović
Voditelj/MentorGoran Kolarić (mentor)
Sažetak rada
Transport je jedna od osnovnih grana privrede koja izravno utječe na život svih nas. Moglo bi se reći da je transport temelj na kojem se zasniva suvremeni svijet, veza svih grana industrije i temelj za funkcioniranje svih njezinih dijelova. Unutrašnji transport (UT) može se definirati kao kretanje predmeta rada, sredstava za rad, ljudi i protok informacija. Uglavnom se obavlja određenim sredstvima i na određenom prostoru. Sredstva koja se najčešće koriste u unutrašnjem transportu mogu biti fiksna (oluci, razne vrste grabuljara, trakasti transporteri, elevatori, dizalice) i pokretna (viličari, razne vrste pokretnih kolica, traktori, kamioni, utovarivači, viličari) te drugi manipulatori koji se koriste za transport robe. Ključni element unutrašnjeg transporta i skladištenja je utrošeno vrijeme, koje je uvjetovano prijeđenim putem, u kojem se ručni (ljudski) rad sve više zamjenjuje novim suvremenijim tehničkim sredstvima (mehanizirani, elektronički, robotizirani transportni sustavi).Drugim riječima, racionalizacija kretanja materijala u procesu proizvodnje i skladištenja radi smanjenja ukupnih troškova osnovni je cilj kojim se žele povećati profit i učinkovitost svakog poduzetnika u proizvodno-prometnom, distribucijskom procesu.Skladište je čvor ili točka na logističkoj mreži na kojoj se roba prije svega prihvaća ili prosljeđuje u nekom drugom smjeru unutar mreže. U širem se smislu radi o ograđenom ili neograđenom, zatvorenom ili poluzatvorenom (pokrivenom) prostoru koji služi za uskladištenje robe i svega onog što je u izravnoj vezi sa skladištenjem te taj prostor kao takav predstavlja sastavni dio skladištenja. S toga gledišta, skladište predstavlja prostor u kojem se roba preuzima, čuva od raznih fizičkih i kemijskih utjecaja, izdaje i otprema.
Ključne riječiroba prostor vrijeme proizvod sirovina skladište
Naslov na drugom jeziku (engleski)Warehouse transport and storage
Povjerenstvo za obranuKristijan Rogić (predsjednik povjerenstva)
Goran Kolarić (član povjerenstva)
Mario Šafran (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Sjever
Ustrojstvena jedinica niže razineSveučilišni centar Varaždin
Odjel za tehničku i gospodarsku logistiku
MjestoKoprivnica
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaTEHNIČKE ZNANOSTI
Tehnologija prometa i transport
Inteligentni transportni sustavi i logistika
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaTehnička i gospodarska logistika
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka tehničke i gospodarske logistike
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc. ing. logist.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-06-29
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Transportation is one of the main sectors of the economy that directly affects the lives of all of us. It could be said that the transport is the foundation on which the modern world is based, the connection of all branches of industry and the basis for the functioning of all its parts. Internal transport (UT) can be defined as the movement of the objects of labor, capital equipment, people and information flow. Mostly it is done with certain means and in a certain area. The funds, which are commonly used in internal transport can be fixed (gutters, various types of chain conveyors, belt conveyors, elevators, cranes) and mobile (trucks, various types of mobile carts, tractors, trucks, loaders, forklifts) and other manipulators used for transportation of goods. A key element of internal transport and storage is the time spent, which is dictated by the distance traveled, in which the manual (human) work is more and more replaced by a new and more modern technical means (mechanized, electronic, robotic conveyor systems). In other words, streamlining the movement of materials in the production process and storage to reduce the total cost is the basic objective to increase profits and efficiency of each undertaking in the production and transport, distribution proces. The warehouse is a node or point on the logistics network to which the goods are accepted or forwarded in another direction within the network. In a broader sense, a fenced or unfenced, closed or semi-closed (covered) area that serves as a storage of goods, and all that is in direct contact with the storage and the space as such an integral part of storage. From this point of view, the warehouse represents the area in which the goods are taken over, preserved from various physical and chemical influences, issued and dispatched.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)goods space time product raw materials warehouse
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:422396
PohranioJasna Kosić