završni rad
Kontroling u funkciji upravljanja ljudskim potencijalima

Valentina Kada (2016)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za tehničku i gospodarsku logistiku