završni rad
Kronološki prikaz tehnika i produkcije fotografske slike

Ema Muminović (2016)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za multimediju, oblikovanje i primjenu