završni rad
Identitet, integritet i autonomija sestrinske profesije u Republici Hrvatskoj

Ružica Marinić (2016)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za biomedicinske znanosti
Podaci o radu
NaslovIdentitet, integritet i autonomija sestrinske profesije u Republici Hrvatskoj
AutorRužica Marinić
Voditelj/MentorSonja Kalauz (mentor)
Sažetak rada
Sestrinstvo se kroz povijest temeljilo na skrbi za nemoćne, siromašne i napuštene, te na tradiciji njegovanja bolesnih i ranjenih. Sestrinska praksa i danas njeguje temeljne moralne vrline: suosjećanje, brižnost, pažnju prema drugima, prihvaćanje drugih i uzajamno povjerenje. Najstarija profesija u zdravstvu ima dugu tradiciju školovanja. Tijekom povijesti ova je profesija prolazila trnovitim putem, sve do danas kada je medicinskim sestrama otvorena mogućnost obrazovanja sve do doktorata znanosti. Sestrinstvo se prvotno razvijalo kao poziv, kroz osjećaj za zadovoljavanje potreba drugih ljudi. Poslovima njege bolesnika najčešće su se bavile žene, što je bilo u skladu s očekivanjima tadašnjeg društva u odnosu na ulogu majke i čuvaricu „vatre na ognjištu“. Medicinske sestre danas kao mlada profesija pokušavaju postići što veću prepoznatljivost u društvu, iako taj proces sporo napreduje. Vrlo važnu ulogu u jačanju sestrinske profesije ima profesionalna etika, koja uključuje daljnju raspravu o esenciji sestrinske struke, njenu važnosti u društvu, među pacijentima te statusu sestrinstva. Uvodeći profesionalnu sestrinsku etiku u profesionalni život medicinskih sestara, pokušavaju se unaprijediti očekivane vrline u teoretskom i praktičnom smislu, a koje su sestrinstvo uvijek obilježavale kao humano zvanje, praksu i profesiju. Kako sestrinstvo kao profesija u središtu svojega zanimanja ima čovjeka, koji je najčešće ranjiv i zdravstveno ugrožen, još je više izražen interes za vrline sestrinstva koje bi trebale biti učinkovite u moralnim dimenzijama djelovanja.. Povećanje razine stupnja obrazovanja medicinskih sestara rezultira uvođenjem novih i složenijih metoda i postupaka u zdravstvenoj njezi, utemeljenih na znanstvenim istraživanjima, pa sestrinstvo danas možemo promatrati kroz znanstvenu i moralnu dimenziju. U Republici Hrvatskoj sestrinstvo je samostalna profesija, ima najviše stupnjeve obrazovanja i vrlo kvalitetno školovane medicinske sestre. Preddiplomski i diplomski studiji postali su sastavni i važni dio nastavnih aktivnosti na sveučilištima. No, na jedno veliko pitanje još nije dobiven jasan odgovor: ima li sestrinska profesija svoj dokazani identitet, jer je upravo identitet određen jasnim i specifičnim determinantama koje razlikuju jednu profesiju od druge. Autentično vrednovanje medicinske skrbi i njege u društvu i zdravstvu osigurava uvjete za jačanje sestrinske svijesti o vrijednosti vlastite profesije. Razvoj medicinske znanosti stvorio je pretpostavke za veće znanstveno udaljavanje sestrinstva, no uvijek valja imati na umu da su iako autonomne, liječnička i sestrinska profesija za svagda i uvijek komplementarne i da im je bolesnik u središtu pozornosti.
Ključne riječiidentitet integritet autonomija profesionalna etika školovanje medicinskih sestara osnivačice sestrinstva povijesni razvoj sestrinstva
Naslov na drugom jeziku (engleski)Identity, integrity and autonomy of the nursing profession in Republic of Croatia
Povjerenstvo za obranuMarijana Neuberg (predsjednik povjerenstva)
Sonja Kalauz (član povjerenstva)
Vesna Sertić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Sjever
Ustrojstvena jedinica niže razineSveučilišni centar Varaždin
Odjel za biomedicinske znanosti
MjestoKoprivnica
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
Kliničke medicinske znanosti
Sestrinstvo
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaSestrinstvo
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sestrinstva
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc. med. techn.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-20
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Nursing trough the history was based on need to care for the weak, poor and abandoned, as well on the tradition to care for the sick and wounded. Nursing practice to this day cherishes compassion, caring, attention, acceptance and trust. It is the oldest profession in health care, and has a long schooling tradition that has had a difficult time, but in spite of that, today it is able to achieve all it's goals our founders fought for, we're reaching highest levels of education in PhD programs. Nursing is developing as a profession that is not for everyone. It is considered a female profession because women have been assigned to take care of the home, children, elderly and the weak. Nursing, as a young profession, is trying to achieve higher recognition in society. The most important role in strengthening the nursing profession has professional ethics, which includes interpersonal disagreement on the content of the nursing profession, it's importance in society, among patients and the status of nursing as a complex. It seeks to improve virtues of nursing in theorethical and practical ways, that have always described it as a humane practice and profession. Nursing as a profession has human being, who is usually vulnerable and at risk as well,as a clear interest for the virtues of nursing, because of that, interest in virtues of nursing practice that should be more effective in moral dimension, is more expressed. Increasing the level of education for nurses results in the introduction of health care methods and procedures in health care, based on scientific researches, so nursing can be observe through scientific and moral dimension. Nursing in Croatia is an independant profession with varying degrees of education and the best educated nurses. Undergraduate and graduate courses have become an important and crucial part of the curriculum on Croatian universities. But there is still one more question that has not been answered : does nursing as profession has it's on proved identity, beacuse identity is determined with clear and specific determinants with are making the difference between each other. Authentic evaluation of care in society and health care provides the necessary conditions to strengthen the awareness about the value of our own profession and independently acquired skills. The development of medical science has created assumptions for a greater scientific distancing of nursing, but we have to always know that doctoral and nursing professions are complemetary and that patient is always in the center of attention.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)identity integrity autonomy professional ethics education of nurses founder of nursing historical development of nursing
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:909893
PohranioJasna Kosić