završni rad
Dokumentacija potrebna za gradnju građevina

Mario Jurić (2016)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za graditeljstvo
Podaci o radu
NaslovDokumentacija potrebna za gradnju građevina
AutorMario Jurić
Voditelj/MentorMirna Amadori (mentor)
Sažetak rada
Dokumentacija za gradnju građevina te Zakoni povezani s njom su bitna tema u građevinarstvu te je važno njeno razumijevanje da bi uštedjeli vrijeme i novac. Rad započinje s objašnjenjem projekta, njegovom svrhom i podjelom. Nakon toga pobliže je pojašnjena ideja i svrha idejnog, glavnog i izvedbenog projekta. Prije svake gradnje građevine potrebno je pribaviti dozvole, ovisno o tome o kakvoj građevini se radi, no međutim postoje i građevine za koje nije potrebna građevinska dozvola i glavni projekt koje su određene Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Zatim slijede dozvole: lokacijska, građevinska i uporabna. Ishođenje svih potrebnih dozvola nije lako, a često je i vrlo sporo zbog složenih zakonskih propisa i nepoštivanja rokova. Napredak se vidi iz godine u godinu, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja sustavno uvodi digitalizaciju. E- dozvola je primjer dobre prakse koja je započela u Varaždinskoj županiji, a kasnije se proširila na ostatak Hrvatske. Na području cijele Republike Hrvatske se radi i na legalizaciji svih nezakonito izgrađenih objekata. Taj projekt je velikog opsega koji je posljedica nerazumijevanja javnosti i opče ravnodušnosti prema zakonima te se dugo godina provodila praksa koja narušava prostor i obalu Republike Hrvatske. Grad Dubrovnik je dobar primjer učinkovitosti koji je na prvom mjestu po broju riješenih predmeta te je obradio više od 90% zaprimljenih zahtjeva. Pomak k boljem je vidljiv, no još ima mjesta za dodatni napredak.
Ključne riječiProjekt elaborat komunalni doprinos propis bespravna gradnja e-dozvola Zakon o prostornom uređenju Zakon o gradnji
Naslov na drugom jeziku (engleski)Documentation required for constructation of buildings
Povjerenstvo za obranuBožo Soldo (predsjednik povjerenstva)
Mirna Amadori (član povjerenstva)
Željko Kos (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Sjever
Ustrojstvena jedinica niže razineSveučilišni centar Varaždin
Odjel za graditeljstvo
MjestoKoprivnica
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaTEHNIČKE ZNANOSTI
Građevinarstvo
Organizacija i tehnologija građenja
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaGraditeljstvo
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka građevinarstva
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc. ing. aedif.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-10-21
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Documentation for the construction and laws associated with it are important topics in construction and it is important to understand it, to save time and money. The work begins with an explanation of the project, its purpose and division. After this is further clarified the idea and purpose of the preliminary, main and detailed design. Before any construction of buildings it is necessary to obtain a license, depending on what kind of building it is, but however there are buildings that do not require a building permit and the main project that have certain Regulations on the simple and other buildings and works. Then comes the explanation of permits: location permit, building permit and using permit. Obtaining all the necessary permits is not easy, and it is often very slow due to complex regulations and non-compliance. Progress can be seen from year to year, the Ministry of Construction and Physical Planning systematically introduces digitization. E-license is an example of good practice that began in Varaždin County, and later spread to the rest of the Croatia. On the whole Croatian territory there is work towards the legalization of illegally constructed buildings. This project is a large scale, which is a result of lack of understanding of the public and general indifference to the laws of that for many years conducted a practice that distorts space and the Croatian coast. The city of Dubrovnik is a good example of the effectiveness of which is in first place in the number of resolved cases and processed more than 90% of applications received. The shift towards better is more visible, but there is still room for further progress.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Project analysis municipial contribution regulation illegal construction e-permit law on spatial planning building act
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:115092
PohranioJasna Kosić