završni rad
Stilovi poslovne komunikacije u sjevernoj Hrvatskoj

Dorotea Šoš (2016)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Koprivnica
Odjel za poslovanje i menadžment