diplomski rad
Utjecaj računovodstvenih politika na poslovni rezultat

Šejla Štefičar (2017)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za poslovnu ekonomiju